Επιχορηγήσεις

Το οικοσύστημα

Το Οικοσύστημα είναι μια πλατφόρμα καταγραφής, επικοινωνίας, ενημέρωσης και δικτύωσης των επαγγελματιών του ελληνικού βιβλίου με τη διεθνή κοινότητα​.*Η συλλογή δεδομένων είναι σε εξέλιξη. Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται σταδιακά.