Επιχορηγήσεις

Επικοινωνία

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Στρατηγού Καλλάρη 50,

15452 Παλαιό Ψυχικό

->Δείτε στο χάρτη

->Ιστοσελίδα

Email: [email protected]

Τηλ.: +30-210-677-6540


Τμήμα βιβλίου

Επικοινωνία: Χριστίνα Θεοχάρη
Τηλ.: +30-210-677-6540 (εσωτ. 158)